Wieringer Skuutje WR60

Het oudste nog varende vissersschip van Nederland.

Tot en met 2013Financiële verantwoording

Op 29 november 2011 werd de Stichting Vrienden van de Wieringer Aak (hierna afgekort tot WRaak) eigenaar van het Wieringer skuutje WR60. Een paar weken er voor had de oude eigenaar uit Hoorn contact gezocht met de WRaak met de vraag of de WRaak het schip zou willen overnemen en zou willen kijken of het schip grondig gerestaureerd zou kunnen worden en of het schip uiteindelijk een ligplaats zou kunnen krijgen op de plaats waar vanuit ze oorspronkelijk had gevist, het voormalige eiland Wieringen.

Alhoewel de WRaak tot op dat moment een slapende stichting was met zeer beperkte financiële middelen, deed zich een kans voor die je nimmer weer zou krijgen: het oudste, en als enige overblijvend van dit type, nog varende vissersschip van Nederland restaureren en behouden voor de toekomst.
Ondanks dat het op dat moment nog niet duidelijk was of het project zou gaan lukken, werd tot de koop van het schip besloten.
2 Dagen na de koop, op 1 december 2011, stond het schip op het werfweiland naast het huis van Kees Hos, de persoon die de restauratie zou gaan uitvoeren.

De maanden daarop werd het schip verder onderzocht en een begroting gemaakt van de kosten van de restauratie.

Begroting project 'Restauratie':

  2.850   Infrastructuur
  18.150   Hout
  12.500   Motor
  7.000   Zeilen, touw, blokken
  6.500   Gereedschappen, materialen, ijzerwerk
  2.400   Onvoorzien
  € 49.400   TotaalVervolgens werd gezocht op welke manier het project gesubsidieerd kon worden. Toezeggingen kwamen van:

  • Subsidie Prins Bernhard Cultuur Fonds
  • Subsidie FONV
  • Subsidie De NoordHollandsche van 1816.

Daarmee werd de financiering van het project 'Restauratie ' mogelijk:

Financiering project 'Restauratie':

  17.400   Subsidie Prins Bernhard Cultuur Fonds (ontvangen)
  8.600   Subsidie Prins Bernhard Cultuur Fonds (toegezegd)
  1.675   Subsidie FONV (toegezegd)
  7.500   Subsidie De NoordHollandsche van 1816 (ontvangen)
  2.500   Subsidie De NoordHollandsche van 1816 (toegezegd)
  11.725   Financiering Stichting Vrienden van de Wieringer Aak
  € 49.400   TotaalEind 2012 werd duidelijk dat de wens om het schip een veilige plaats in de haven van Den Oever te geven, een probleem zou worden. Het schip was net te klein om goed af te meren aan de meerpalen in de haven.
Het plan werd opgevat om het skuutje onderdeel te laten worden van een 'Historische hoek' in de haven van Den Oever waar ook de Wieringer aken WR173 en WR4 een ligplaats zouden kunnen krijgen.
Het zou mooi zijn de schepen aan drijvende steigers af te kunnen afmeren.
In samenwerking met de gemeente is door de Stichting Vrienden van de Wieringer Aak een begroting gemaakt en aanvraag voor een subsidie ingediend bij het Waddenfonds. Deze aanvraag werd voorjaar 2013 goedgekeurd.
Naast het hierboven genoemde project 'Restauratie' ontstond een tweede project 'Historische hoek'.

Begroting project 'Historische hoek':

  30.232   Drijvende steigers
  18.755   Palen waarlangs de steigers kunnen bewegen
  5.000   Begeleiding
  796   Kosten aanvraag subsidie
  3.513   Onvoorzien
  € 58.296   Totaal


Financiering project 'Historische hoek':

  23.000   Subsidie Waddenfonds (toegezegd)
  5.750   Subsidie Provincie Noord-Holland (toegezegd)
  19.750   Subsidie Gemeente Hollands Kroon (toegezegd)
  9.000   Financiering Stichting Vrienden van de Wieringer Aak
  796   Nog te financieren
  € 58.296   TotaalVoor beide projecten, ’Restauratie’ en ’Historische hoek’, heeft de Stichting Vrienden van de Wieringer Aak zich vastgelegd een bedrag van € 11.725 + € 9.000 = € 20.725 te financieren. Voor een niet-actieve organisatie is dat een hele klus, zeker nadat een belangrijk deel van haar beschikbare middelen moesten worden besteed aan de aanschaf van het skuutje.