Wieringer Skuutje WR60

Het oudste nog varende vissersschip van Nederland.

Jaarverslag 2014Nu, januari 2015, is een datum vastgesteld waarop de restauratie van het skuutje WR60 zal zijn afgerond: op zaterdag 25 april 2015 wordt de 'Weer weeromkomst' van de skuut gevierd en is daarmee de restauratie dan klaar.
Dat betekent dat er in 2014 veel is gebeurd. In de loop van het jaar werd steeds meer begonnen met de afwerking: het grote werk was achter de rug.
Daarnaast werd ook het dochterproject voltooid: de drijvende steigers in de haven van Den Oever. Als de skuut straks klaar is krijgt het een mooie ligplaats in de Historische Hoek tussen de Wieringer aken WR4 en WR173.

De oorspronkelijke begroting van de restauratie van de skuut, € 49.400, zal met een paar duizend Euro worden overschreden. Dit komt omdat er uiteindelijk nog meer is gerestaureerd (bijvoorbeeld een nieuwe giek) als oorspronkelijk gedacht en omdat er duurdere materialen zijn gebruikt zoals bijvoorbeeld een verstelbare schroef. Ook zijn de ankers gestraald en gecoat waardoor roestvorming in de toekomst sterk wordt beperkt.
Het schip zal straks zeer volledig zijn uitgerust, mede dankzij giften in natura zoals een nieuwe marifoon en zwemvesten.

Het nevenproject, de Historische Hoek. is in de zomer van 2014 afgerond: de drijvende steigers liggen op hun plaats.
Ook het project 'Historische Hoek' kent een overschrijding (€ 2.040), ook veroorzaakt door extra werk zoals rubber stootranden en iets langere en bredere steigers. De overschrijding zou groter geweest zijn als niet gebruik was gemaakt van extra inzet van vrijwilligers.
De overschrijding is gefinancierd uit de reserves van de Stichting Vrienden van de Wieringer Aak.

                           
   

Samenvatting 2014

   

Uitgaven

      12.084   Materialen (hout, roestvast ijzer, schroeven, bevestigingsmaterialen oa voor motor, ed)  
      50.458   Kosten drijvende steigers Historische Hoek  
      1.032   PR materialen (briefkaarten, folders, bronzen beeldjes, ...)  
      707   Organisatie (bankkosten, verzekeringen, lidmaatschappen)  
     
     
     

€64.281

 

Totaal uitgaven

 
 
   

Inkomsten

      10.275   Subsidies ten behoeve van de restauratie  
      35.330   Subsidies ten behoeve van de drijvende steigers Historische Hoek  
      5.755   Giften  
      3.108   PR materalen (verkoop beeldjes en postzegels)  
     
     
     

€54.468

 

Totaal inkomsten

 
 
   

Saldo overzicht

      15.136   Saldo 1 januari 2014  
      64.281   Uitgaven 2014  
      54.468   Inkomsten 2014  
     
     
     

€ 5.323

 

Saldo 31 december 2014

 
In 2015 wordt nog een toegezegde subsidie van € 2.500 verwacht.
Samen met het bedrag dat 1 januari op de rekening stond (€ 4.026 + € 2.500 = € 6.526) moet dit totale bedrag voldoende zijn om de restauratie af te ronden (nieuwe zwaarden, verzekering, accu, inrichting vooronder, ...) en de 'Weer weeromkomst' te vieren.