Wieringer Skuutje WR60

Het oudste nog varende vissersschip van Nederland.

Jaarverslag 20152015 is een bijzonder voor het Skuutje geweest: na een volledige restauratie kwam het terug in de vaart en ligt ze nu weer te pronken in de Historische Hoek van de Vissershaven van Den Oever.

In maart werd de tent rond het schip weggehaald en werd het Skuutje in volle glorie zichtbaar. Begin april is het schip over de weg naar De Haukes getransporteerd en daar te water gelaten. Voordat het Skuutje feestelijk ingehaald kon worden moest de mast worden geplaatst, de motor nog worden afgeregeld, de ballast worden aangebracht en de zeilen worden aangeslagen. Daarna werd het schip via Den Helder omgevaren naar Den Oever.
Op 25 april vond de feestelijke 'Weer weeromkomst' plaats. Op de kade stonden 250 genodigden en geïnteresseerden terwijl het Wieringer Skuutje 'De Jonge Jan' met 3 jonge Jannen van onder de 12 jaar de Vissershaven van Den Oever binnenvoer en afmeerde in de Historische Hoek. Er volgden een paar praatjes, er was een hapje en een drankje, er werd gezongen door de Gesmeerde Kelen en er werd geproost op een 'Behouden vaart'. De pers was ruim vertegenwoordigd (zie het verslag).

Het jaar werd verder gevuld met ervaring opdoen met het schip.
Omdat het nog wat lekte moesten een paar naden opnieuw 'gebreeuwd' worden. Een open gebarsten lijmnaad in de mast moest opnieuw worden gelijmd, en er moest nog extra ballast in het achterschip worden aangebracht.
Het schip blijkt goede zeileigenschappen te hebben. Zelfs met de kluiver zeilt het mooi aan de wind. Ook is het duidelijk dat de scherpe steven er voor zorgt dat hij niet steeds stil komt te liggen in een golvende zee.
Dat het schip bijzonder wordt gevonden blijkt dat het uitgenodigd was om luister bij te zetten bij het 50 jarig bestaan van de Watersport Vereniging Amstelmeer en dat het de opening mocht verzorgen van de Flora- & Visserijdagen in augustus in Den Oever op de manier waarop het 53 jaar geleden ook was gedaan: de inmiddels ook wat ouder geworden Miss Flora stond opnieuw op het voordek van het Skuutje en knipte een lint, dat gespannen was in de haveningang, door.

Een mooi succes was dat er in de tijdschriften 'Spiegel der Zeilvaart', 'Tagrijn' en het internationale Amerikaanse tijdschrift 'WoodenBoat' artikelen over de restauratie van het Skuutje verschenen.
Verder werd in de lokale kranten en op radio en TV veel aandacht aan het opnieuw in de vaart komen van het schip besteed.

In 2015 werd een begin gemaakt met plannen te ontwikkelen over de exploitatie van het schip. In Workum en Elburg werd gekeken hoe men de daar met name jonge mensen geïnteresseerd weet te maken voor de daar aanwezige historische schepen.

De financiën gaven in 2015 geen zorgen. Het saldo was aan het eind van het jaar zelfs ruim € 2.300 hoger dan aan het begin van het jaar en dan ondanks het dure jaar waarin de afronding van de restauratie plaatsvond en een feestelijke 'Weer weeromkomst' werd georganiseerd.
Dat 2015 financieel gunstig verliep kwam ondermeer door de uitkering van het laatste deel van een toegezegde subsidie en omdat we, dankzij de vele aandacht die het Skuutje kreeg, vele giften ontvingen. En het artikel in WoodenBoat leverde bijna € 1000 op!
Het jaar werd afgesloten met een saldo van € 7679.

In 2016 zullen er plannen gemaakt moeten worden die garant staan voor een gezonde financiële organisatie en waarbij in de toekomst ook gespaard wordt voor grote onderhoudsklussen, klussen die we de komende jaren niet verwachten maar die er in de toekomst zeker aan zullen komen en waar op geanticipeerd zal moeten worden.

                           
   

Samenvatting 2015

   

Uitgaven

      9.451   Materialen (hout, roestvast ijzer, schroeven, bevestigingsmaterialen oa voor motor, ed)  
      82   PR materialen (briefkaarten, folders, bronzen beeldjes, ...)  
      3.624   Organisatie (bankkosten, verzekeringen, lidmaatschappen, ’Weer weeromkomst’, ...)  
     
     
     

€13.157

 

Totaal uitgaven

 
 
   

Inkomsten

      2.500   Subsidies  
      12.767   Giften  
      174   PR materalen (verkoop beeldjes en postzegels)  
      72   Rente  
     
     
     

€15.513

 

Totaal inkomsten

 
 
   

Saldo overzicht

      5.323   Saldo 1 januari 2015  
      13.157   Uitgaven 2015  
      15.513   Inkomsten 2015  
     
     
     

€ 7.679

 

Saldo 31 december 2015